ขอแสดงความยินดีกับคุณ ศัลสนีย์ ฮอลล์ ลูกค้าคนไทยในประเทศสวีเดน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ศัลสนีย์ ฮอลล์ ลูกค้าคนไทยในประเทศสวีเดน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ศัลสนีย์ ฮอลล์ ลูกค้าคนไทยในประเทศสวีเดน ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญาบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว