ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธัญญาลักษณ์ ฮาร์ริสัน ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธัญญาลักษณ์ ฮาร์ริสัน ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธัญญาลักษณ์ ฮาร์ริสัน ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากับบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว