ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิศารัตน์ อ่อนละม้าย ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิศารัตน์ อ่อนละม้าย ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิศารัตน์ อ่อนละม้าย ลูกค้าจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันที่สำนักงานใหญ่ธนาคารธอส. ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว