พิธีลงนามข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ระหว่าง ธอส. กับ ธนาคารออมสิน

พิธีลงนามข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ระหว่าง ธอส. กับ ธนาคารออมสิน

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

วันนี้ (วันที่ 7 มิถุนายน 2561) คุณพงษ์ศักดิ์ คำนวณศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลงนามร่วมกับคุณวีระชัย อมรถกลสุเวช ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ พร้อมด้วยพยานคุณอุษณี บุษยโกมุท ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ และคุณดลนภา วงศ์เทวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ลงนามข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ (Pre Finance) เพื่อเป็นการสนุบสนุนสินเชื่อลักษณะ Syndication Loan ร่วมกัน ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในกรอบวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท (ธอส. 2,000 ล้านบาท และออมสิน 2,000 ล้านบาท) ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยในลักษณะโครงการเช่าระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีบ้าน ณ ห้องประชุมรามจิตติ ธนาคารออมสิน