ขอแสดงความยินดีกับคุณ ฐกลรัตน์ เกิดลำเจียก ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ฐกลรัตน์ เกิดลำเจียก ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ฐกลรัตน์ เกิดลำเจียก ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญารับบ้านใหม่กันไปแล้วที่กรมที่ดินค่ะ