ขอแสดงความยินดีกับคุณ พงศกร บุญกิจ ลูกค้าจากประเทศเอสโตเนีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ พงศกร บุญกิจ ลูกค้าจากประเทศเอสโตเนีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ พงศกร บุญกิจ ลูกค้าจากประเทศเอสโตเนีย ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว