ขอแสดงความยินดีกับคุณ สาคร สอนเหง้า ลูกค้าคนไทย จากประเทศเกาหลีใต้ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สาคร สอนเหง้า ลูกค้าคนไทย จากประเทศเกาหลีใต้ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สาคร สอนเหง้า ลูกค้าคนไทย จากประเทศเกาหลีใต้ ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากับบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว