ขอแสดงความยินดีกับคุณ ชุลี ทองมี ลูกค้าจากประเทศสิงคโปร์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ชุลี ทองมี ลูกค้าจากประเทศสิงคโปร์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ชุลี ทองมี ลูกค้าจากประเทศสิงคโปร์ ด้วยคะ