ขอแสดงความยินดีกับคุณ รุ่งณพรรณ มุระ ลูกค้าคนไทยในประเทศออสเตรีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ รุ่งณพรรณ มุระ ลูกค้าคนไทยในประเทศออสเตรีย ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ รุ่งณพรรณ มุระ ลูกค้าคนไทยในประเทศออสเตรีย ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากับบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว