ขอแสดงความยินดีกับคุณ วัชรี ศรีอุไร ลูกค้าจากประเทศเวียดนาม ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ วัชรี ศรีอุไร ลูกค้าจากประเทศเวียดนาม ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ วัชรี ศรีอุไร ลูกค้าจากประเทศเวียดนาม ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว