พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 โดย พณฯท่านนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ร่วมสนับสนุนบริจาคเงินทำบุญ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท รวมถึงมีตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ครู อาจารย์ นักเรียนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีด้วย โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานพิธีหน้าพระอุโบสถวัดพระราม๙ กาญจนภิเษก เขตห้วยขวาง เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย CSR ของธนาคาร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารในการเชิดชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย