ขอแสดงความยินดีกับคุณ กันยา โบน ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ กันยา โบน  ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ กันยา โบน ลูกค้าจากประเทศอังกฤษ ด้วยคะ ได้บ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว