ขอแสดงความยินดีกับคุณ สาคร สอนเหง้า ลูกค้าจากประเทศเกาหลี ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สาคร สอนเหง้า ลูกค้าจากประเทศเกาหลี ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สาคร สอนเหง้า ลูกค้าจากประเทศเกาหลี ด้วยคะได้เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว