ขอแสดงความยินดีกับคุณ สุทธาทิพย์ แย้มสร้อย ลูกค้าคนไทยจากประเทศปาปัวนิวกินี ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สุทธาทิพย์ แย้มสร้อย ลูกค้าคนไทยจากประเทศปาปัวนิวกินี ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ สุทธาทิพย์ แย้มสร้อย ลูกค้าคนไทยจากประเทศปาปัวนิวกินี ด้วยคะ ได้เซ็นสัญญากับบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว