ขอแสดงความยินดีกับคุณ พรรปพร นันธิบาล ลูกค้าคนไทยจากประเทศจีน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ พรรปพร นันธิบาล  ลูกค้าคนไทยจากประเทศจีน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ พรรปพร นันธิบาล ลูกค้าคนไทยจากประเทศจีน ด้วยคะได้เซ้นสัญญากับบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว