กิจกรรมโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ จ.อำนาจเจริญ

กิจกรรมโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ จ.อำนาจเจริญ

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 คุณดวงหทัย ภักดี รักษาการผู้จัดการเขต สำนักงานเขตอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้จัดการสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี ผู้จัดการสาขาอำนาจเจริญและทีมงานเขต/สาขาได้จัดกิจกรรม “โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ร่วมกับอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญส่งมอบบ้านและเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่จำนวน 5 หลัง โดยมี นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอพนาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และวันที่ 24 ตุลาคม 2561 คุณดวงหทัย ภักดี รักษาการผู้จัดการเขต สำนักงานเขตอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด ผู้จัดการสาขาเซ็นทรัลฯอุบลราชธานีและทีมงานเขต/สาขาได้จัดกิจกรรม “โครงการ ธอส.ขออาสาช่วยชุมชน สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุประจำปี 2561 ร่วมกับเทศบาลตำบลนิเวศน์และเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ส่งมอบบ้านและเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ จำนวน 5 หลัง พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารฯ มอบของที่ระลึกแก่ประชาชนและหัวหน้าหน่วยงานราชการที่มาร่วมงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์