ขอแสดงความยินดีกับคุณ ประทวน เนตรทอง ลูกค้าคนไทยจากประเทศสวีเดน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ประทวน เนตรทอง ลูกค้าคนไทยจากประเทศสวีเดน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ประทวน เนตรทอง ลูกค้าคนไทยจากประเทศสวีเดน ด้วยคะ