ขอแสดงความยินดีกับคุณ จินตนา มาสะและ ลูกค้าคนไทยจากประเทศอียิปต์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ จินตนา มาสะและ  ลูกค้าคนไทยจากประเทศอียิปต์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ จินตนา มาสะและ ลูกค้าคนไทยจากประเทศอียิปต์ ด้วยคะ