ขอแสดงความยินดีกับคุณ ทศพร บรรดาศักดิ์ ลูกค้าคนไทยจากประเทศจีน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ทศพร บรรดาศักดิ์  ลูกค้าคนไทยจากประเทศจีน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ทศพร บรรดาศักดิ์ ลูกค้าคนไทยจากประเทศจีน ด้วยคะ