ขอแสดงความยินดีกับคุณ กฤษฎาพร ใจปินตา ลูกค้าคนไทยจากประเทศไต้หวัน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ กฤษฎาพร ใจปินตา  ลูกค้าคนไทยจากประเทศไต้หวัน ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ กฤษฎาพร ใจปินตา ลูกค้าคนไทยจากประเทศไต้หวัน ด้วยคะ