ธอส.สร้างรากฐานการออมให้เด็กไทย เดินหน้าส่งมอบธนาคารโรงเรียนเพื่อผู้พิการ จ.ตาก

ธอส.สร้างรากฐานการออมให้เด็กไทย เดินหน้าส่งมอบธนาคารโรงเรียนเพื่อผู้พิการ จ.ตาก

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561) คุณนิกร อาชานกุล ที่ปรึกษาทั่วไปธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อผู้พิการ ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตาก และสนับสนุนเครื่องใช้สำนักงานต่างๆที่จำเป็น โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโครงการ csr ของธนาคารที่ให้ความสำคัญในเรื่องการออมเงินของเด็กนักเรียน ส่งเสริมทักษะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการให้สามารถใช้บริการธนาคารโรงเรียนอย่างเป็นระบบได้ด้วยตนเอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ธนาคารได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมให้น้องๆ รวมถึงมอบทุนให้แก่นักเรียนจำนวน 196 ทุนสำหรับใช้เปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนโดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตาก