ขอแสดงความยินดีกับคุณ นงลักษณ์ บุญเนตร์ ลูกค้าคนไทยจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ นงลักษณ์ บุญเนตร์   ลูกค้าคนไทยจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ นงลักษณ์ บุญเนตร์ ลูกค้าคนไทยจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ