การเคหะฯ มอบของขวัญปีใหม่ ลดราคา “บ้านเอื้ออาทร” เริ่มเพียง 2.5 แสนบาท

การเคหะฯ มอบของขวัญปีใหม่ ลดราคา “บ้านเอื้ออาทร” เริ่มเพียง 2.5 แสนบาท

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562” (Fill with Happiness) ประกอบด้วย 4 ความสุข ได้แก่ 1. สุขถ้วนหน้า (Happy All) 2. สุขอาศัย (Happy Home) 3. สุขร่วมใจ (Happy Heart) และ 4. สุขยั่งยืน (Happy Time) โดย 1 ใน 4 ความสุข “สุขอาศัย” ซึ่งการเคหะแห่งชาติรับมาเป็นแม่งานนั้นได้เตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษแบบ “ลด-แลก-แจก-แถม” ที่อยู่อาศัยราคาเริ่มต้นเพียง 250,000 บาท/ยูนิต
ที่อยู่อาศัยโปรโมชั่นพิเศษ เริ่ม 250,00 บาท
การเคหะแห่งชาติจัดโครงการ “Easy Home ซื้อง่ายจ่ายสบาย” ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2562 มอบ 4 โปรโมชั่นพิเศษ ได้แก่

ลด ราคาขายโครงการบ้านเอื้ออาทร 35 โครงการ ราคาขายเริ่มต้นที่ 250,000-420,000 บาท โดยมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 1 และ 2, บ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (บางกระเจ้า), บ้านเอื้ออาทรนครปฐม (ศาลายา 3), บ้านเอื้ออาทรสระบุรี (หนองไข่น้ำ), บ้านเอื้ออาทรฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง), บ้านเอื้ออาทร ชลบุรี (ศรีราชา 1-3) และบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) เป็นต้น พร้อมทั้งลดอัตราดอกเบี้ยและอัตราผ่อนชำระ ค่าเช่าซื้อโครงการที่อยู่อาศัย 92 โครงการ โดยในปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี, ปีที่ 3-4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.25 ต่อปี และปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี >>อัพเดตอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน
แลก เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ทำสัญญากับการเคหะแห่งชาติ และมีความประสงค์ที่จะย้ายถิ่นฐาน หรือย้ายแหล่งงาน รวมถึงลูกค้าที่มีครอบครัวขยายและต้องการที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถเข้าร่วมโครงการบ้านแลกบ้าน โดยการเคหะแห่งชาติจะจัดหาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
แจก ฟรีค่าเหล็กดัดมุ้งลวด สำหรับลูกค้าที่ซื้ออาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรทุกโครงการ และโครงการเคหะชุมชน 4 โครงการ ได้แก่ เคหะชุมชนร่มเกล้า ระยะ 3 ส่วน 3, เคหะชุมชนออเงิน ระยะ 1-2 และเคหะชุมชนนครปฐม ระยะ 3
แถม ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในทุกโครงการนอกจากโครงการดังกล่าวทางการเคหะแห่งชาติยังได้เตรียมของขวัญให้กับลูกค้า หรือผู้อยู่อาศัยในชุมชน ประกอบด้วย โครงการ “ผ่อนดีไม่มีหนี้ค้าง” มอบให้กับลูกค้าที่เช่าซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรและมีประวัติการผ่อนชำระดีเป็นปกติ ตรงตามที่กำหนดทุกเดือน ย้อนหลัง 2 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560-ธันวาคม 2561 รวมทั้งไม่เคยมีประวัติการประนอมหนี้ หรือดำเนินคดีใด ๆ กับการเคหะแห่งชาติ ย้อนหลัง 2 ปี ให้รับของขวัญโดยเป็นส่วนลดค่าเช่าซื้องวดเดือนมกราคม 2562 จำนวน 1,000 บาท พร้อมทั้งแจกฟรีกระปุกออมสิน และน้ำยาสารพัดประโยชน์ที่ชาวชุมชนได้รวมกลุ่มกันจัดทำขึ้น จำนวน 6,000 ชุดอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติในปีงบประมาณ 2561 ถือว่ามีกำไรจากการดำเนินงานสูงที่สุดในรอบ 20 ปี นอกจากนี้ยังมีแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในปี 2562 เช่น โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน และโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจะทำให้คนไทยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองมากขึ้น