ขอแสดงความยินดีกับคุณ แต๋ว ปิงสุแสน ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ แต๋ว ปิงสุแสน  ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ แต๋ว ปิงสุแสน ลูกค้าคนไทยจากประเทศสิงค์โปร ด้วยคะ