ขอแสดงความยินดีกับคุณ วุฒิพงษ์ พงค์สุภา ลูกค้าคนไทยจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ  วุฒิพงษ์ พงค์สุภา  ลูกค้าคนไทยจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ วุฒิพงษ์ พงค์สุภา ลูกค้าคนไทยจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ