ขอแสดงความยินดีกับคุณอัจฉรา ทองประดับ ลูกค้าคนไทยจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณอัจฉรา ทองประดับ  ลูกค้าคนไทยจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณอัจฉรา ทองประดับ ลูกค้าคนไทยจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยคะ