น้องชายคุณสุพัตรา น้ำคำ(เฮทแลนด์ ) คนไทยในนอร์เวย์มาทำนิติกรรมในไทยแทนพี่สาวที่อยู่นอร์เวย์ค่ะ

น้องชายคุณสุพัตรา น้ำคำ(เฮทแลนด์ ) คนไทยในนอร์เวย์มาทำนิติกรรมในไทยแทนพี่สาวที่อยู่นอร์เวย์ค่ะ

น้องชายคุณสุพัตรา น้ำคำ(เฮทแลนด์ ) คนไทยในนอร์เวย์มาทำนิติกรรมในไทยแทนพี่สาวที่อยู่นอร์เวย์ค่ะ

เคสนี้คุณสุพัตรา น้ำคำ(เฮทแลนด์ ) ไม่สะดวกกลับไทยเลยเซ็นสัญญาที่ต่างประเทศแทนคะ