ขอแสดงความยินดีกับคุณ ลักษ์สรา ชูนาค ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ  ลักษ์สรา ชูนาค ลูกค้าจากประเทศอเมริกา ด้วยคะ

ญาติคุณลักษ์สรา ชูนาค คนไทยในอเมริกามาทำนิติกรรมในไทย แทนคุณลูกค้าที่อยู่อเมริกาค่ะ

เคสนี้คุณลักษ์สรา ชูนาค ไม่สะดวกกลับไทยเลยเซ็นสัญญาที่ต่างประเทศแทนคะ