ขอแสดงความยินดีกับคุณ นันทพร ทะโคดา ลูกค้าคนไทยจากประเทศนอร์เวย์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ นันทพร ทะโคดา  ลูกค้าคนไทยจากประเทศนอร์เวย์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณนันทพร ทะโคดา ลูกค้าคนไทยจากประเทศนอร์เวย์ ด้วยคะ