ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธานินทร์ แก้วมณีฉาย ลูกค้าคนไทยจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธานินทร์ แก้วมณีฉาย ลูกค้าคนไทยจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ธานินทร์ แก้วมณีฉาย ลูกค้าคนไทยจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ ได้เซ็นสัญญากับบ้านหลังใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว