ประกาศวันหยุดพิเศษ บริษัท ซัน เกทเวย์ จำกัด

ประกาศวันหยุดพิเศษ บริษัท ซัน เกทเวย์ จำกัด

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

บริษัท ซัน เกทเวย์ จำกัด ขอแจ้งหยุดทำการพิเศษ ในวันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และจะเปิดทำการตามปกติอีกครั้ง ในวันอังคาร ที่ 7 ธันวามคม 2564

#สินเชื่อคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากมีบ้านในไทย #กู้บ้านในไทยคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศกู้บ้านในไทย