คนไทยเฮ…นโยบายอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อยังคงที่ 2% ต่อ

คนไทยเฮ...นโยบายอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อยังคงที่ 2% ต่อ

นาย เมธี สุภาพงษ์ เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการฯ คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติ 6 ต่อ 1 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดย 1 เสียง เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ต่อปี ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในปีหน้า นโยบายการเงินที่ผ่อนปรนในปัจจุบันไม่เป็นอุปสรรคต่อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และสอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ แสดงความห่วงใยต่อปัจจัยเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากทั้ง สภาวะเศรษฐกิจโลก และความรวดเร็วของการดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐ โดย 1 ท่านเห็นว่านโยบายการเงินควรผ่อนปรนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเพิ่มแรงกระตุ้นต่อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด และจะดำเนินนโยบาย ที่เหมาะสมเพื่อรักษาแรงสนับสนุนที่เพียงพอต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพการเงิน