ผู้ซื้อบ้านใหม่จุกจ่ายภาษีที่ดินฯ2เด้ง

ผู้ซื้อบ้านใหม่จุกจ่ายภาษีที่ดินฯ2เด้ง

นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอคิว เอสเตท ให้ความเห็นว่า การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถือเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะถูกผลักให้ผู้ซื้อบ้านในที่สุด หากผู้ประกอบการไม่รับภาระไว้เอง

น.ส.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท เสนาดีเวลลอป เม้นท์ เปิดเผยว่า ภาษีที่ดินฯ อาจจะมีผลกับต้นทุนที่ดินไม่เกิน 1-2% ซึ่งไม่ได้มีผลกับราคาบ้านมากนัก ขณะที่ผู้บริโภคจะมีภาระที่เพิ่มขึ้นจากการจ่ายภาษีที่ดินฯ อย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่จะไม่ได้มีผลถึงกับทำให้คนไม่อยากซื้อบ้าน

ด้าน นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง กล่าวว่า ยังไม่ได้สรุปรายละเอียดร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่า จะยกเว้นภาษีสำหรับที่อยู่อาศัยที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่วนบ้านที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท จะเก็บภาษี 50% และบ้านที่เกิน 3 ล้านบาท จะเก็บเต็มทั้งจำนวน แนวทางดังกล่าวเป็นของนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ที่คิดไว้เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การเว้นภาษีบ้านต้องลดลงจากเดิมที่คิดว่าจะเว้นภาษีบ้านในส่วน 2 ล้านบาทแรก เนื่องจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เก็บภาษีไม่ได้ จะส่งผลกระทบการเก็บรายได้

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า การกำหนดเพดานภาษีจะลดลงจากเดิม เพื่อไม่ให้ผู้เสียภาษีกังวลว่าจะมีภาระภาษีจำนวนมากในอนาคต สำหรับอัตราภาษีที่เก็บจริงจะเทียบเคียงกับภาษีที่เสียอยู่ไม่สูงจากเดิมมาก

นายรังสรรค์ กล่าวว่า ยังไม่ได้หารือรายละเอียดกับนายสมหมาย แต่จากการหารือกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี บอกว่า แนวทางการเก็บภาษีบ้านที่แบ่งตามมูลค่าเป็นแนวคิดที่ดี

นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า ราคาที่อยู่อาศัยที่จะถูกจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ไม่ควรกำหนดเป็นระดับราคาเดียวทั่วประเทศ เพราะค่าครองชีพแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ หากลดราคาบ้านที่ยกเว้นลงไม่เกิน 1 ล้านบาท บ้านใน กทม.และปริมณฑลเกือบทั้งหมดจะถูกเก็บภา