ที่ดินย่านสีลมราคาพุ่งไม่หยุด แตะ 1 ล้านบาทต่อตารางวา !

ที่ดินย่านสีลมราคาพุ่งไม่หยุด แตะ 1 ล้านบาทต่อตารางวา !

กรมธนารักษ์ เผยผลการประเมินราคาที่ดินในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่จะประกาศใช้ในปี 2559 พื้นที่ย่านสีลมปรับราคาสูงสุดเหยียบ 1 ล้านบาทต่อตารางวา

กรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงผลการประเมินราคาที่ดินในบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างไม่เป็นทางการ ที่จะปรับใช้ในปีหน้า วันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งราคาที่ดินรอบใหม่นี้ ในทุกทำเลจะมีการปรับราคาที่สูงขึ้น เฉลี่ยไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ ที่ดินที่มีการปรับราคาเพิ่มสูงสุดคือ ทำเลแถวโครงข่ายของรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน รองลงมาก็ในส่วนพื้นที่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายใหม่ ส่วนพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคามากที่สุด คือ พื้นที่ย่านสีลม ที่จะปรับราคาสูงขึ้นเป็นตารางวาละ 1 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามในการประเมินราคาในครั้งนี้ ต้องรอมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนี้ ก่อนจะออกประกาศใช้ในเดือนมกราคมปีหน้า