ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบ้าน ธอส เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบ้าน ธอส เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ “โครงการบ้าน ธอส เพื่อคนไทยในต่างประเทศ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ link ด้านล่าง

http://www.ghb.co.th/th/services_loan_detail.php?cms_id=167&cms_cate_id=5&parent=services_loan.php?cms_cate_id=5