เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำน้อย แนะเกษตรกรชะลอเพาะปลูก-ใช้น้ำประหยัด

เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำน้อย แนะเกษตรกรชะลอเพาะปลูก-ใช้น้ำประหยัด

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำของเขื่อนภูมิพล ว่า ปัจจุบันอยู่ในภาวะน้ำแล้ง มีปริมาณน้ำสามารถใช้งานได้น้อยมาก อีกทั้งยังไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาเติมในเขื่อนเหมือนปีที่ผ่านมา ขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล เหลือเพียงร้อยละ 30 หรือประมาณ 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งฤดูฝนในปี 2558 แม้จะเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา แต่ปริมาณฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 55 ในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลให้ไม่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนภูมิพลเพียง 4 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น น้อยที่สุดในรอบ 51 ปี หรือตั้งแต่มีการเก็บกักน้ำมา ขณะที่มีความต้องการใช้น้ำจากเขื่อนจำนวนมากเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ซึ่งเริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นมา ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลลดลงอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน เหลือปริมาณน้ำใช้งานได้เพียงร้อยละ 2.5 หรือ 250 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีการระบายน้ำต่อวันอยู่ที่ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร และถ้าฝนยังทิ้งช่วงอยู่แบบนี้ ก็จะต้องลดการระบายน้ำลงเหลือ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร 3 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งไม่สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้ เนื่องจากปริมาณน้ำส่วนนี้ต้องสำรองไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น

ทั้งนี้ การระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลเป็นไปตามการควบคุมของคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำ โดยจะมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำกันทุกสัปดาห์ เพื่อพิจารณาปรับการระบายน้ำ ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกไปก่อนและช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี