พระเทพฯ พระราชทานน้ำให้ปทุมฯ-ผู้ว่าฯ แจกจ่ายวันนี้

พระเทพฯ พระราชทานน้ำให้ปทุมฯ-ผู้ว่าฯ แจกจ่ายวันนี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่ง ให้ประชาชนที่เดือดร้อนไม่มีน้ำประปาใช้ สามารถรับน้ำที่พระตำหนักส่วนพระองค์ได้ ผู้ว่าฯ เผย สามารถเปิดทางน้ำคลองระพีพัฒน์ ส่งน้ำดิบเข้าระบบประปาธัญบุรีได้แล้ว คาดวันนี้ สามารถส่งน้ำประปาได้

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งผ่านข้าราชบริพารในพระองค์ฯ ที่ปฏิบัติงานในพระตำหนักส่วนพระองค์ ที่ จ.ปทุมธานี มายัง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีว่า

ประชาชนที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถเข้าไปขอใช้บริการน้ำประปา ในพระตำหนักบ้านสวนปทุม ของพระองค์ท่านได้ จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

ส่วนความคืบหน้าในการลำเลียงน้ำดิบ สู่ระบบประปาสาขาธัญบุรี ที่ไม่มีน้ำดิบ ในคลองระพีพัฒน์ ทำให้น้ำประปา ใน 4 อำเภอ ไม่ไหลนั้น ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. ทาง จนท. สามารถเปิดทางน้ำ ในคลองระพีพัฒน์ ได้แล้ว โดยทำลายสันดอน และคันกั้นน้ำ ที่ชาวบ้านกักเอาไว้ เพื่อหาปลา เป็นระยะทาง 2 กม. ได้หมดแล้ว และทางกรมชลประทาน ได้ส่งน้ำดิบเข้าระบบประปาธัญบุรีได้แล้ว แต่ต้องรอเวลาอีกระยะหนึ่ง เพื่อเข้าขั้นตอนในการผลิตน้ำประปา ส่งต่อให้ยังครัวเรือนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป คาดว่าจะสามารถจ่ายน้ำประปาได้ภายในวันนี้

สำหรับการขอความร่วมมือกับชาวบ้าน ริมคลองระพีพัฒน์ ได้ขออย่าสูบน้ำเข้าไร่นา ในช่วง 2-3 วันนี้ก่อน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือดีมาก แต่ยังมีคนฝ่าฝืนบ้าง ก็ได้ตักเตือนไปแล้ว และเฉพาะหน้าได้มีการแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อน โดยได้แจ้งจุดจ่ายน้ำให้ประชาชนทราบแล้ว