ขาช้อปเฮ ศุลกากรปรับเพิ่มวงเงินของส่วนตัวเป็น 20,000 บาท

ขาช้อปเฮ ศุลกากรปรับเพิ่มวงเงินของส่วนตัวเป็น 20

ขาช้อปมีเฮ ศุลกากรปรับเพิ่มวงเงินของส่วนตัวอีก 2 เท่า จาก 10,000 บาท เป็น 20,000 บาท โดยได้รับการยกเว้นอากร เริ่ม 10 ก.ค. 58

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ได้เปิดเผยถึงกรณีกรมศุลกากรปรับเพิ่มวงเงินส่วนตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ จากเดิม 10,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 20,000 บาท เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินในปัจจุบัน

ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมา พบว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมักจะนำของส่วนตัวที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ได้รับยกเว้นอากรเข้ามาในประเทศ และด้วยการเพิ่มวงเงินครั้งนี้จะทำให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเริ่มมีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา

อนึ่ง การปรับเพิ่มวงเงินของการยกเว้นอากรของส่วนตัว ที่ผู้เดินทางจากต่างประเทศนำเข้ามาในประเทศไทยจากเดิม 10,000 บาท เป็น 20,000 บาท จะเท่ากับกรณีผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดอากรขาเข้า (ดิวตี้ ฟรี) ที่ตั้งอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง โดยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 20,000 บาท แต่หากเป็นบุหรี่ หรือซิการ์ หรือยาเส้น ซึ่งเป็นของส่วนตัวที่ผู้เดินทางนำเข้ามาพร้อมกับตนเอง ให้ได้รับยกเว้นอากรต่อเมื่อบุหรี่มีปริมาณไม่เกิน 200 มวน หรือซิการ์ หรือยาเส้น อย่างละไม่เกิน 250 กรัม หรือหลายชนิดรวมกันมีน้ำหนักทั้งหมดไม่เกิน 250 กรัม ส่วนสุราต้องมีปริมาณไม่เกิน 1 ลิตร