ที่ดิน”แม่สอด-แม่สะเรียง”ราคาพุ่งกว่า 800% ผลจากเขตศก.พิเศษ

ที่ดิน”แม่สอด-แม่สะเรียง”ราคาพุ่งกว่า 800% ผลจากเขตศก.พิเศษ

ธนารักษ์เขตพื้นที่ตาก เปิดราคาประเมินที่ดินใหม่ ประกาศใช้ในปีหน้า (2559-2562) ชี้ที่ดินหมายเลข 105 แม่สอด-แม่สะเรียง ครองแชมป์ ผลพวงจากยกฐานะเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

นายโกวิท ฉันทจิตร ธนารักษ์พื้นที่ตาก เปิดเผยว่า การปรับราคาประเมินที่ดินระหว่างปี 2559-2562 หรือประกาศใช้เป็นระยะเวลา 4 ปี ที่กำลังจะถึงเร็วๆ นี้ คาดว่า ราคาประเมินที่ดินทั้งประเทศจะปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 25% แต่ไม่ได้หมายความว่าที่ดินทุกแปลงจะปรับขึ้น 25% เช่น อำเภอแม่สอด ราคาที่ดินที่มีการซื้อขายจริง จากเดิมไร่ละ 1 ล้านบาท แต่ล่าสุดซื้อขายสูงถึงไร่ละ 10 -20 ล้านบาท เป็นต้น

งนี้ ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ ไม่ใช่ราคาที่มีการซื้อขายจริงในท้องตลาด แต่เป็นราคาของทางราชการที่ใช้คำนวณเพื่อเสียภาษี และหากกรมธนารักษ์ปรับราคาประเมินที่ดินใหม่ รายได้จากค่าธรรมเนียมและภาษีธุรกิจเฉพาะก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย โดยราคาประเมินที่ดินใหม่นี้ จะประกาศใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งในระหว่างนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดทั้งหมด

งานแจ้งว่า หน่วยที่ดินที่มีอัตราเพิ่ม-ลด มากที่สุดใน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ใน 5 อันดับ ได้แก่

อันดับ 1 โชน/บล็อก/หน่วย 02Y1 0222 ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 105 แม่สอด-แม่สะเรียง เดิม 2,150 ใหม่ 21,000 เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง + 876.74 %

อันดับ 2 โชน/บล็อก/หน่วย 04 F 1 04G1 04 H1 ที่ดินติดถนนพัฒนานครแม่สอด ทางหลวงชนบท ตก 3050 เดิม 6,000 ใหม่ 56,500 เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง + 841.67 %

อันดับ 3 โชน/บล็อก/หน่วย 05C2 0502 07C1 07D1 07H1 07I1 07U1 10E1 ที่ดินติดถนนพัฒนานครแม่สอด ทางหลวงชนบท ตก 3050 เดิม 6,000 ใหม่ 52,500 เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง + 775.00 %

อันดับ 4 โชน/บล็อก/หน่วย 0781 ที่ดินติดถนนอินทรคีรี เดิม 6,800 ใหม่ 48,000 เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง + 605.88 %

อันดับ 5 โชน/บล็อก/หน่วย 01D2 ที่ดินถนนสักทอง เดิม 600 ใหม่ 4,200 เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง + 600.00 %

หน่วยที่ดินที่มีอัตราการเพิ่ม-ลด ต่ำสุดในอำเภอเมือง จังหวัดตาก 5 อันดับ ได้แก่

อันดับ 1 บล็อก/หน่วย 05A1 05B1 05C1 05O1 05E1 05F1 ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 12 แม่สอด-มุกดาหาร เดิม 225 ใหม่ 825 เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง + 266.67 %

อันดับ 2 บล็อก/หน่วย 01C2 ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1ถนนพหลโยธิน เดิม 2,700 ใหม่ 9,800 เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง + 262.96 %

อันดับ 3 บล็อก/หน่วย 0181 01D2 ที่ดินติดทางหลวง สายบ้านห้วยม่วง เดิม 1,200 ใหม่ 4,050 เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง + 237.50 %

อันดับ 4 บล็อก/หน่วย 01A1 01B1 01C4 01D2 ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน เดิม 1,000 ใหม่ 3,000 เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง + 200.00 %

อันดับ 5 บล็อก/หน่วย 01B3 01D3 ที่ดินติดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน เดิม 900 ใหม่ 2,500 เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลง + 177.78 %

สำหรับการประเมินราคาที่ดินต่ำสุดสูงสุด ในพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้ประเมินไปก่อนหน้านี้ และล่าสุด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 นั้นเป็นไปตามเกณฑ์ และการซื้อขายที่ดินเป็นปัจจุบันกับที่ดินจังหวัด ที่ดินสาขา และมีรายละเอียดแจ้งว่า ราคาประเมินที่ดินต่ำสุดสูงสุด ที่ ตรว.75 บาท ในอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก