NOWChoose news “ซิโนไทย”เจ๊กอั้กเข้าเนื้อพันล้าน สร้างรัฐสภาใหม่เลื่อนเปิด 2 ปี Search Search บ้

NOWChoose news "ซิโนไทย"เจ๊กอั้กเข้าเนื้อพันล้าน สร้างรัฐสภาใหม่เลื่อนเปิด 2 ปี     Search Search บ้

ยังเดินหน้าเงียบ ๆ ต่อเนื่อง โปรเจ็กต์หมื่นล้านสะพานเกียกกายและถนนต่อเชื่อมของ “กทม.-กรุงเทพมหานคร” ล่าสุดแนว พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินผ่านการพิจารณาจาก “ครม.-คณะรัฐมนตรี” แล้ว

รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไม่น่าจะเกินปลายปี 2558 จะมีผลบังคับใช้ จากนั้น “กทม.” จะเริ่มเข้าสำรวจพื้นที่จริง

รีเช็กยอดผู้ที่จะถูกเวนคืนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมเคยสำรวจเมื่อปี 2554 ตลอดระยะทาง 5.9 กม. จำนวน 874 ราย ค่าเวนคืนที่ดิน 6,000 ล้านบาท

สำหรับผู้คาดว่าจะถูกเวนคืนมีที่ดิน 382 แปลง แบ่งเป็นที่ดินของรัฐ 98 แปลง ที่ดินเอกชน 284 แปลง โดยที่ดินที่ถูกเวนคืนมากสุดคือ ที่ดินของกระทรวงกลาโหม 38 แปลง กระทรวงการคลัง 29 แปลง การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) 9 แปลง ที่ดินของวัดแก้วฟ้าจุฬามณี 2 แปลง

ส่วนที่ดินของเอกชนและบุคคลธรรมดา พบว่าเป็นของตระกูลดังหลายราย เช่น บจ. บ้านฉัตรเพชร ของนายรังสรรค์ ต่อสุวรรณ,โรงพยาบาลยันฮี 3 แปลง, นางพรวดี ยโนพญา, นางสาวพจนา อินทะเตชะ, นายกรัณย์ ไหลสาทิต, นางผ่องศรี ปรีดาบุญ, นายชัยวัฒน์ โชติวงษ์, นายวุฒิชัย สุทธิมานัส, พันเอกประพันธ์ กุลประดิษฐ์, บจ. แก้วอำไพ, นายชูศักดิ์ บุญเขียว, นางมณีวรรณ กระจ่างเนตร์,นายปรีชา แจ้งอรุณ,นายกิตติพันธ์ ทินกร ณ อยุธยา, นายดำริห์ มุขตารี, บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท 3 แปลง, นายศิริศักดิ์ รัตนมณีศิลป์, นายไพโรจน์ ล่ำซำ, บจ. เดอะคลาสแบงค็อก, พลเรือเอกสุภา คชเสนี, นาวาอากาศเอกพิชัย บัวกล้า, บจ. มาสเตอร์ทีม, หม่อมหลวงหญิงประจิตร มาลากุล, นางพิมพาวรรณ พรหมศิริ, นางรัชนี บริสุทธิ์, บจ.สแตนฟอร์ด คอนซัลติ้ง กรุ๊ป, บจ.ไปรษณีย์ไทย, นางสมถวิล ลีชัยสิทธิ์, นางประหยัด สัตบุตร, คุณหญิงน้อมจิตร จารุเศรณี, นางเกยูรวจี บุนนาค, นางสุรางค์เปรมปรีดิ์ เป็นต้น

ส่วนสิ่งปลูกสร้างจะได้รับผลกระทบมี 492 หลัง แบ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างของรัฐ 87 หลัง สิ่งปลูกสร้างเอกชน 405 หลัง มีหลายหลังที่อยู่ในที่ดินเจ้าของเดียวกัน เช่น บจ. บ้านฉัตรเพชร เป็นอาคารร้างและอาคารไม้ชั่วคราว 12 หลัง, ร้านหัวปลาช่องนนทรี, สนามฟุตซอลริมน้ำ, ตึกหลิ่มกิ๋มเล่ง, ที่จอดรถ หจก.ไซ-ซาย, ที่เก็บวัสดุสำนักงานเขตดุสิต, พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ร้านค้าสวัสดิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร, ที่พักทหาร, แฟลตทหาร, กรมการอุตสาหกรรมทหาร, ร้านอาหารคุ้มเรือนแก้ว, ครัวริมไทร, โรงเรียนทหารขนส่ง, บ้านพักข้าราชการ อท.ศอพท., แฟลตอาคารทหาร, สวัสดิการร้านค้าโรงเรียนโยธินบูรณะ, โรงเรียนโยธินบูรณะ, ธนาคารออมสิน (แยกสะพานดำ), ปั๊ม ปตท., สหกรณ์ออมทรัพย์, สุรพันธ์คลีนิค, ที่ทำการตรวจรถไฟบางซื่อ, เพิงขายต้นไม้ชั่วคราวบริเวณจตุจักร เป็นต้น