ภาพขุดเจาะอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ภาพขุดเจาะอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

เฟซบุ๊คประชาสัมพันธ์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้โชว์ภาพการขุดเจาะอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาตัวที่ 2

โดยในข้อความได้ระบุดังนี้ “จากวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร บริเวณปล่องระบายอากาศที่ 3 (IVS3) ไปสถานีสนามไชย”

“รฟม. และ ช.การช่าง ผู้รับจ้างงานสัญญาที่ 2 เดินเครื่องขุดเจาะอุโมงค์รถใต้ดินอุโมงค์ที่ 2 ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา จากปล่องระบายอากาศที่ 3 (IVS3) ทะลุสนามไชย”

โดยอุโมงค์ที่ 2 มีความตั้งใจที่จะเจาะทะลุผนังสถานีสนามไชย ในวันมหามงคล 5 ธันวาคม 2558 นี้ เช่นเดียวกับอุโมงค์ ที่ 1 ซึ่งจะเจาะทะลุผนังสถานีสนามไชยตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

ส่วนงานสถานีสนามไชย และสถานีอิสรภาพ อยู่ระหว่างตกแต่งภายใน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2559 นี้”