GHBANK OTOP FAIR ช็อปเบิกบานใจ ตอนรับปีใหม่ 2559

GHBANK OTOP FAIR ช็อปเบิกบานใจ ตอนรับปีใหม่ 2559

นายสุรชัย ดนียตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธอส. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “GHBANK OTOP FAIR ช็อปเบิกบานใจ ตอนรับปีใหม่ 2559” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยการเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการร้านค้า OTOP กว่า 34 บูธ นำสินค้าคุณภาพดีราคาโดนใจมาร่วมออกบูธเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชนโดยตรงและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่อีกด้วย
ทีมา: http://www.ryt9.com/s/nnd/2331505