ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีแผนพัฒนาท่าอากาศยาน6แห่ง!

ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีแผนพัฒนาท่าอากาศยาน6แห่ง!

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีแผนลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ในการลงทุนครั้งนี้ คณะกรรมการ ได้ให้ความเห็นชอบแผนแม่บท ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในวงเงินประมาณราว 1.62 แสนล้านบาท และฝ่ายบริหารอยู่ในระหว่างการนำเสนอโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต่อคณะกรรมการ ทอท. ภายในปีนี้ โดยแบ่งเป็น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะ 2 ที่กำลังจะเริ่มก่อสร้างในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และโครงการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต โดยโครงการชดเชยผลกระทบด้านเสียงดังกล่าว จะดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันทีเมื่อคณะรัฐมนตรี เห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมปี 2559