แลนด์มาร์คใหม่แห่งภาคอีสาน “เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา”

แลนด์มาร์คใหม่แห่งภาคอีสาน “เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา”

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาว่า ถือเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การลงทุนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และเป็นประตูเชื่อมต่อไปยัง 20 จังหวัดในภาคอีสาน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ สำหรับ “เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา”มีมูลค่าการพัฒนากว่า 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 เฟส โดยเฟสแรกเป็นในส่วนของศูนย์การค้า ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ศูนย์ประชุม ตลาดไลฟ์สไตล์อินดอร์เอาท์ดอร์ และสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นการลงทุนเฉพาะห้างราว 6,000 ล้านบาท ส่วนเฟส 2 จะเป็นคอนโดมิเนียม และโรงแรม ซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะลงทุนได้เมื่อใด แต่มองว่าทุกแห่งที่เราไปศูนย์การค้าต้องนำมาก่อน แล้วนำพาเศรษฐกิจ ประชากรย้ายเข้ามา การลงทุนเพิ่มขึ้น เมื่อนั้นเราถึงจะพร้อมเฟส 2 เฟส 3 ก็จะตามมา”