“แบริ่ง” ทำเลทองของมนุษย์เงินเดือน กับคอนโดราคาไม่ถึง 2 ล้าน

“แบริ่ง” ทำเลทองของมนุษย์เงินเดือน กับคอนโดราคาไม่ถึง 2 ล้าน

จากการสำรวจพื้นที่ในย่านแบริ่งทำให้เห็นว่าคอนโดมิเนียมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะเป็นโครงการระดับราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะใช้ BTS ในการเดินทางเข้า-ออกเมือง ทั้งทำงานและใช้ชีวิต ความต้องการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนในพื้นที่ที่อยู่อาศัยหรือทำงานในย่านนี้ และในเมือง ซึ่งเชื่อได้ว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง จะหันมาเลือกอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า (แบริ่ง) นี้มากขึ้น เพราะเป็นสายที่เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบัน และด้วยราคาขายหรืออัตราค่าเช่าคอนโดมิเนียมในเมืองค่อนข้างสูง ในขณะที่ราคาคอนโดมิเนียมและอัตราค่าเช่าในย่านนี้ยังจับต้องได้ ประกอบกับการเดินทางเข้าเมืองได้สะดวกไม่แพ้กัน