ฟรี! ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร MRT Plus ทุกประเภท

ฟรี! ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร MRT Plus ทุกประเภท

รฟม. ยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร MRT Plus ทุกประเภทให้แก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้โดยสารใช้บัตรโดยสาร MRT Plus มากขึ้น
นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวถึงการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ภายหลังจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการว่า รฟม. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสาร MRT Plus มูลค่า 30 บาท แก่บัตรโดยสารทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ บัตรบุคคลทั่วไป บัตรนักเรียน/นักศึกษา บัตรเด็ก และบัตรผู้สูงอายุ จากเดิม 180 บาท เหลือเพียง 150 บาท (มูลค่าการเดินทาง 100 บาท และ ค่ามัดจำบัตร 50 บาท) ในระหว่างวันที่ 12 – 31 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้โดยสารใช้บัตรโดยสาร MRT Plus มากขึ้น
CR.Ryt9