เพิ่มวงเงินสินเชื่อบ้าน63ปีธอส.ฟรีค่าจดจำนอง 1%

เพิ่มวงเงินสินเชื่อบ้าน63ปีธอส.ฟรีค่าจดจำนอง 1%

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้จัดทำ “โครงการสินเชื่อบ้าน 63 ปี ธอส.” เพื่อตอบแทนลูกค้าประชาชน เนื่องในโอกาสเดือนครบรอบการดำเนินงาน 63 ปี ในวันที่ 24 ก.ย.59 นั้น โดยมอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5 เดือนแรก ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือไถ่ถอนจำนอง โดยเริ่มเปิดรับคำขอยื่นกู้มาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น
ซึ่งหลังจากเปิดให้ยื่นเอกสารกู้เพียงแค่ 2 สัปดาห์ พบว่ามีลูกค้าประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจติดต่อสอบถามและแสดงความประสงค์ขอยื่นกู้อย่างล้นหลาม ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าประชาชน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านตามโครงการดังกล่าวให้ได้มากที่สุด ธนาคารจึงได้ขยายกรอบวงเงินโครงการดังกล่าวเพิ่ม ภายใต้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเดิม เพิ่มฟรีพิเศษ “ธนาคารรับภาระค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงินแทนลูกค้าอีกด้วย” เฉพาะลูกค้าที่ทำนิติกรรมจดทะเบียนการโอนและจดทะเบียนการจำนอง ณ สำนักงานที่ดินภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ธนาคารอนุมัติเงินกู้ ถือเป็นโอกาสดีสำหรับลูกค้าที่ต้องการหาซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงนี้
สำหรับโครงการสินเชื่อบ้าน 63 ปี ธอส. นอกจากอัตราดอกเบี้ยจูงใจแล้ว ยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมถึง 4 ฟรี ได้แก่ 1.ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม) 2.ค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (1,900/ 2,800/3,100 บาท ตามวงเงินกู้) 3.ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท) และ 4.ค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน ทั้งนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้ลูกค้าได้ โดยลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้จนถึงวันที่31ต.ค.59หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด