กฎหมายน่ารู้สำหรับบ้านและที่ดินติดน้ำ

กฎหมายน่ารู้สำหรับบ้านและที่ดินติดน้ำ

#อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านที่ไทย #สินเชื่อบ้าน #สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อบ้านธอส #อยู่ต่างประเทศ #ซื้อบ้านในไทย #คนไทยในต่างประเทศ
สำหรับบ้านและที่ดินติดน้ำโดยทั่วไป
1.แหล่งน้ำ คู คลอง ลำประโดง แม่น้ำ กว้างน้อยกว่าเท่ากับ 10 เมตร ให้ถอยร่นอาคารอย่างน้อย 3 เมตร
2.แหล่งน้ำกว้างกว่า 10 เมตร ให้ถอยร่นอาคารอย่างน้อย 6 เมตร
3.แหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ ทะเล เช่นกว้านพะเยา อ่าวไทย เป็นต้น ให้ถอยร่นอาคารอย่างน้อย 12 เมตร นับที่ระดับน้ำขึ้นปกติสูงสุดประจำวัน
4.ยกเว้นการสร้างสะพาน เขื่อน รั้ว ท่อระบายน้ำ ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ ไม่ต้องถอยร่น

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งส่วนใหญ่มีดังนี้
1.ภายใน 3 เมตรจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ยกเว้นสร้างเขื่อน อุโมงค์ สะพาน ทาง หรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพง หรือประตู
2.ภายใน 3 เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 15 เมตร จากริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ให้ก่อสร้างอาคารสูงไม่เกิน 8 เมตร ซึ่งมิใช่ห้องแถวหรือตึกแถว
3.ภายในระยะ 15 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 เมตร จากริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ให้สร้างอาคารความสูงไม่เกิน 16 เมตร