ธอส.ชูสินเชื่อบ้าน

ธอส.ชูสินเชื่อบ้าน

#อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านที่ไทย #สินเชื่อบ้าน #สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อบ้านธอส #อยู่ต่างประเทศ #ซื้อบ้านในไทย #คนไทยในต่างประเทศ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินหน้าตามพันธกิจ : ทำให้คนไทยมีบ้าน ร่วมออกบูธให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ชู “สินเชื่อบ้าน 63 ปี ธอส.” อัตราดอกเบี้ย 0.63% ต่อปี นาน 5 เดือนแรก ฟรี!! ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท
1.ค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ของวงเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเงื่อนไขลูกค้าที่ทำนิติกรรมจดทะเบียนการโอนและจดทะเบียนการจำนอง ณ สำนักงานที่ดินภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ธนาคารอนุมัติเงินกู้
2.ค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (1,900 / 2,800 / 3,100 บาท ตามวงเงินกู้)
3.ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท)
4.ธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ) ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับกู้เพื่อซื้อหรือไถ่ถอนจำนอง เฉพาะลูกค้าที่จองสิทธิ์ภายในงาน พร้อมยื่นคำขอกู้เงินภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ธอส.ได้คัดทรัพย์มาจำหน่ายจำนวน 99 รายการ พร้อมส่วนลดสูงสุด 50% จากราคาปกติ ราคาต่ำสุดที่นำมาจำหน่ายเริ่มต้นเพียง 89,000 บาทเท่านั้น โดยเป็นทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า โครงการเกื้อกูล 3 เนื้อที่ 105.00 ตารางวา ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างดินแดน จังหวัดสกลนคร โดยผู้ที่สนใจสามารถวางเงินซื้อทรัพย์ และทำสัญญาจะซื้อจะขายได้ทันทีภายในงาน พร้อมรับแคมเปญ “เงินดาวน์ผ่อนได้” ผ่อนชำระเงินดาวน์ 10% ของราคาซื้อขาย ดอกเบี้ย 0% นานถึง 12 เดือน หรือหากเทเงินดาวน์ 10% ของราคาซื้อขาย ส่วนที่เหลืออีก 90% รับสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ไม่เสียค่าประเมิน และผ่อนได้นานสูงสุดถึง 30 ปี และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ธนาคารได้จัดโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่จองสิทธิ์ PromptPay กับธอส.ที่งานมหกรรมการเงินอุดรธานีโดยนำใบจองสิทธิ์ไปสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่สาขาของธนาคารตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2559 และได้รับการยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับฟรี!! “ตุ๊กตาหมี ธอส. ทำให้คนไทยมีบ้าน” ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
นอกจากนี้ภายในบูธธนาคารได้จัดโซน โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ และส่งเสริมความรู้ในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ หรือ Financial Literacy อาทิ กรณีผู้ที่ประกอบอาชีพประจำ/อาชีพอิสระ ซึ่งไม่สามารถแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้ เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้จัดทำสมุดบัญชีรับ – จ่ายรายวัน ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดไม่น้อยกว่า 9 เดือน พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝาก และฝากเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ แนะนำการจัดเก็บหลักฐาน อาทิ ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าแผงค้าขาย เป็นต้น เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะช่วยให้มีโอกาสยื่นคำขอพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ในอนาคต
สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถจองสิทธิ์และขอรับคำปรึกษาได้ที่บูธ ธอส.ในงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 35” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 6 – 9 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และงาน “มหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 4 Money Expo Udonthani” ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอุดรธานี