9 พ.ย.นี้ เปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกอีก 2 รุ่น

9 พ.ย.นี้ เปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกอีก 2 รุ่น

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีประชาชนจำนวนมากสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกนั้น ธปท. ชี้แจงว่า ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย ยังมีธนบัตรที่ระลึกที่สามารถจัดสรรให้กับธนาคารพาณิชย์และธนาคารออมสินเพื่อ จ่ายแลกให้กับประชาชนได้อีก 2 แบบ คือ 1. บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา หกสิบบริบูรณ์ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ชนิดราคา 60 บาท จำนวน 9 แสนฉบับ 2. ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธนบัตรไทย (ปี ๒๕๔๕) ชนิดราคา 100 บาท จำนวน 9 แสนฉบับ

เนื่องจากธนบัตรมีจำนวน จำกัด ธปท. จึงได้ขอความร่วมมือจากธนาคารต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรร ธนบัตรให้กระจายธนบัตรแก่ประชาชนให้ทั่วถึง

สำหรับธนบัตรที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาหกสิบบริบูรณ์ ๕ ธันวาคม ปี ๒๕๓๐ ชนิดราคา 60 บาท ภาพประธานด้านหน้า เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ทรงฉลองพระองค์ครุย ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภาพประธานด้านหลัง เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประทับท่ามกลางพสกนิกร

ส่วนธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คู่กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดสากล ประทับตรานูนเป็นรูปตราแผ่นดิน ด้านหลังมีลักษณะเช่นเดียวกับธนบัตรแบบที่ 1 ชนิดราคา 100 บาท ซึ่งจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2445